Loading...

Forum Index > Digital Inclusion > Raspberry Pi £22 computer goes on general sale

Welcome to the Digital Inclusion Wales Stakeholders' Forum.


Please use this Forum to share views and post news. When sharing a view or post, please make sure to choose which category you would like it to appear in. Become a Member!


This is an open Forum; no links or organisations mentioned are endorsed or promoted by the Digital Inclusion Wales website or Communities 2.0. Please let us know if there are any other Categories you are particularly interested in and/or if you think these will be useful as discussion areas on the forum.


Croeso i Fforwm Rhanddeiliaid Cynhwysiant Digidol Cymru.


Defnyddiwch y Fforwm hwn i rannu safbwyntiau a chyflwyno newyddion. Wrth rannu safbwynt neu gofnod, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis ym mha gategori yr hoffech iddo ymddangos. Dod yn Aelod!


Fforwm agored yw hwn; nid yw unrhyw ddolenni neu sefydliadau sy’n cael eu crybwyll yn cael eu cymeradwyo na’u hybu gan wefan Cynhwysiant Digidol Cymru neu Gymunedau 2.0.Gadewch inni wybod a oes unrhyw Gategorïau eraill sydd o ddiddordeb arbennig ichi ac/neu eich bod yn credu y byddai’r rhain yn ddefnyddiol fel pynciau trafod ar y fforwm.

Stephen Thomas 26 months ago
ActivityRank: 0
A credit-card sized computer designed to help teach children to code goes on general sale for the first time today. 

Stephen Thomas 24 months ago
ActivityRank: 0
http://www.bbc.co.uk/news/technology-17703852  

First Raspberry Pi computers to be delivered

 

Translate

Latest Activity

replied to a message on the forum RE: Older People and the Internet - Interesting Reading.
5 months ago
replied to a message on the forum RE: Older People and the Internet - Interesting Reading.
8 months ago
posted a new message on the forum Technology4Good Awards.
12 months ago
posted a new message on the forum ILC Publication: Nudge or Compel?.
16 months ago
posted a new message on the forum Social Media Video 2013 .
17 months ago
posted a new message on the forum Digital inclusion on Anglesey.
17 months ago
posted a new message on the forum Message from the BBC Media Literacy Team.
18 months ago
replied to a message on the forum RE: Volunteering in a Digital Age Conference - September 2012.
18 months ago
posted a new message on the forum National Survey for Wales / Arolwg Cenedlaethol Cymru.
18 months ago
posted a new message on the forum London 2012 Paralympics Prove to be Online Success .
19 months ago

Top Contributors

86
onamission.thomas
47
Mark Smith
47
Stephen Thomas
23
caroline.kenzie
16
Jen Elsworth

Share

Site by Communities 2.0 for Digital Inclusion Wales