Loading...

Forum Index > Digital Inclusion > Raspberry Pi £22 computer goes on general sale

Welcome to the Digital Inclusion Wales Stakeholders' Forum.


Please use this Forum to share views and post news. When sharing a view or post, please make sure to choose which category you would like it to appear in. Become a Member!


This is an open Forum; no links or organisations mentioned are endorsed or promoted by the Digital Inclusion Wales website or Communities 2.0. Please let us know if there are any other Categories you are particularly interested in and/or if you think these will be useful as discussion areas on the forum.


Croeso i Fforwm Rhanddeiliaid Cynhwysiant Digidol Cymru.


Defnyddiwch y Fforwm hwn i rannu safbwyntiau a chyflwyno newyddion. Wrth rannu safbwynt neu gofnod, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis ym mha gategori yr hoffech iddo ymddangos. Dod yn Aelod!


Fforwm agored yw hwn; nid yw unrhyw ddolenni neu sefydliadau sy’n cael eu crybwyll yn cael eu cymeradwyo na’u hybu gan wefan Cynhwysiant Digidol Cymru neu Gymunedau 2.0.Gadewch inni wybod a oes unrhyw Gategorïau eraill sydd o ddiddordeb arbennig ichi ac/neu eich bod yn credu y byddai’r rhain yn ddefnyddiol fel pynciau trafod ar y fforwm.

Stephen Thomas 3 years ago
ActivityRank: 0
A credit-card sized computer designed to help teach children to code goes on general sale for the first time today. 

Stephen Thomas 3 years ago
ActivityRank: 0
http://www.bbc.co.uk/news/technology-17703852  

First Raspberry Pi computers to be delivered

 

Translate

Latest Activity

posted a new message on the forum TalkTalk Digital Inclusion Awards 2014.
12 months ago
posted a new message on the forum E-volunteering competition open for ideas.
14 months ago
posted a new message on the forum Digital Wales - LinkedIn.
15 months ago
posted a new message on the forum Welsh Libraries: Digital Inclusion Section.
15 months ago
posted a new message on the forum UK Government Digital Inclusion Strategy.
15 months ago
replied to a message on the forum RE: Older People and the Internet - Interesting Reading.
22 months ago
replied to a message on the forum RE: Older People and the Internet - Interesting Reading.
25 months ago
posted a new message on the forum Technology4Good Awards.
29 months ago
posted a new message on the forum ILC Publication: Nudge or Compel?.
33 months ago
posted a new message on the forum Social Media Video 2013 .
33 months ago

Top Contributors

86
onamission.thomas
50
Stephen Thomas
47
Mark Smith
23
caroline.kenzie
16
Jen Elsworth

Share